En un altre deasfiament a la física i com a mostra d’imaginació interminable, Marc i Jordi Rodellas ens presenten com han fabricat la seva neula de xocolata de més de 60 metres de llarg realitzada davant la seva pastisseria.